Wie

Wie 2021-01-30T11:41:22+00:00

Eva van den Hombergh

In Maastricht heb ik Europees recht en taalstudies gestudeerd. Daarna ben ik aan de slag gegaan als jurist bij de Stichting rechtsbijstand asiel in Den Bosch. Sinds 2005 werk ik als advocaat.

Ik ben gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht. Daarnaast behandel ik zaken op het gebied van psychiatrisch patiëntenrecht WvGGZ en Wzd (Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang), en tuchtzaken, waarbij een klacht wordt ingediend bij het Medisch Tuchtcollege.

In mijn werk kom ik een enorme diversiteit aan levensverhalen tegen. Ieder heeft zijn eigen karakter en geschiedenis, zijn eigen vraag aan zijn advocaat. Het zo goed mogelijk vertegenwoordigen in rechte van deze boeiende cliëntengroep maakt mijn vak ontzettend interessant. Ik zet me met bevlogenheid en passie in voor elke zaak waar ik mijn tanden in zet.

Naast het ‘echte’ advocatenwerk ben ik als advocaat-trainer sinds 2013 verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Ik geef communicatietrainingen aan advocaat-stagiaires die de beroepsopleiding volgen. Daarbij komt onder meer presenteren, mediation, onderhandelen en communicatie met wederpartij, cliënt en rechter aan bod. Dit is ontzettend inspirerend en leuk om te doen en zorgt ervoor dat ik een brede kijk blijf houden op de advocatuur.

Ik ben lid van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland (www.vajn.org), lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (www.svma.nl), lid van de Werkgroep asiel- en vluchtelingenrecht (WRV), lid van de Werkgroep Advocaten voor Slachtoffers van Mensenhandel (WASM) en lid van de BOPZ werkgroep Den Bosch.