Wie zijn wij

Wie zijn wij 2018-07-05T14:15:06+00:00

Eva van den Hombergh

In Maastricht heb ik Europees recht en taalstudies gestudeerd. Daarna ben ik aan de slag gegaan als jurist bij de Stichting rechtsbijstand asiel in Den Bosch. Sinds 2005 werk ik als advocaat.

Ik ben gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht. Daarnaast behandel ik zaken op het gebied van psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en tuchtzaken, waarbij een klacht wordt ingediend bij het Medisch Tuchtcollege.

In mijn werk kom ik een enorme diversiteit aan levensverhalen tegen. Ieder heeft zijn eigen karakter en geschiedenis, zijn eigen vraag aan zijn advocaat. Het zo goed mogelijk vertegenwoordigen in rechte van deze boeiende cliëntengroep maakt mijn vak ontzettend interessant. Ik zet me met bevlogenheid en passie in voor elke zaak waar ik mijn tanden in zet.

Naast het ‘echte’ advocatenwerk ben ik als advocaat-trainer sinds 2013 verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Ik geef communicatietrainingen aan advocaat-stagiaires die de beroepsopleiding volgen. Daarbij komt onder meer presenteren, mediation, onderhandelen en communicatie met wederpartij, cliënt en rechter aan bod. Dit is ontzettend inspirerend en leuk om te doen en zorgt ervoor dat ik een brede kijk blijf houden op de advocatuur.

Ik ben lid van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland (www.vajn.org), lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (www.svma.nl), lid van de Werkgroep asiel- en vluchtelingenrecht (WRV), lid van de Werkgroep Advocaten voor Slachtoffers van Mensenhandel (WASM) en lid van de BOPZ werkgroep Den Bosch.

Nanette Weteling

Tijdens mijn studie Nederlands recht had ik al een voorliefde voor strafrecht, jeugdrecht en vreemdelingen- en asielrecht. Dit zijn nog steeds de rechtsgebieden waarop ik mij als advocaat met plezier en overtuiging inzet.

Naast mijn studie werkte ik als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk en daarna bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ik ontdekte dat mijn hart ligt bij het directe contact met mensen en het opkomen voor de belangen van (kwetsbare) rechtzoekenden. Daarom besloot ik in 1999 advocaat te worden.

In het bijzonder zet ik mij in voor de rechten van kinderen. Ik was betrokken bij de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), waarvan ik ook enkele jaren vice-voorzitter ben geweest (2006-2012).

Binnen het vreemdelingen- en asielrecht ben ik gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. Ik ben contactpersoon voor de Werkgroep van Advocaten voor Slachtoffers van Mensenhandel. Ook zet ik mij in voor minderjarige asielzoekers die slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel. Vanuit de advocatuur was ik betrokken bij pilot beschermde opvang voor deze groep (2008-2010).

In iedere zaak ga ik voor maximale kwaliteit. Als lid- en voorzitter van de commissie intercollegiale toetsing van aanmeldcentrum Den Bosch lever ik hier ook op breder niveau een bijdrage aan binnen de advocatuur (2010-heden).

In het kader van kwaliteitswaarborging ben ik lid van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland (www.vajn.org), lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (www.svma.nl), lid van de Werkgroep asiel- en vluchtelingenrecht (WRV), lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (www.vnja.nl) en lid van de Werkgroep van Advocaten voor Slachtoffers van Mensenhandel (WASM).