Wat doen wij

Wat doen wij 2021-04-29T09:22:30+00:00

Asielrecht

Ons kantoor kan u bij staan als u asiel wilt aanvragen omdat u vluchteling bent of als u om andere redenen uit uw land bent vertrokken. Deze rechtsbijstand is er van vóór de start van de procedure tot de beslissing van de Immigratie- of Naturalisatiedienst (IND). Als u het niet eens bent met het besluit van de IND, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan heeft u recht op een advocaat. Dit geldt ook voor het hoger beroep bij de Raad van State. Ons kantoor procedeert ook bij het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM).

Vreemdelingenrecht

Ons kantoor geeft rechtsbijstand aan mensen die verblijf in Nederland willen aanvragen of behouden, bijvoorbeeld omdat u bij een gezinslid, partner of echtgenoot wilt blijven, u slachtoffer bent geworden van mensenhandel, u een medische behandeling moet ondergaan of omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. Deze rechtsbijstand geven we gedurende alle fases van de procedure (aanvraag- en/ of bezwaar, beroep en hoger beroep).

Psychiatrische patientenrecht

In de Wet bijzondere opneming psychiatrische patiënten (Wet BOPZ) is geregeld wanneer u gedwongen kan worden opgenomen omdat u als gevolg van een psychiatrische ziekte een gevaar bent voor uzelf of een ander. Ons kantoor kan u in dat geval rechtsbijstand verlenen.

Strafrecht

Als verdachte van een strafbaar feit kunt u door de politie worden aangehouden. Indien het Openbaar Ministerie van mening is dat er voldoende bewijs is, kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek bij de officier van justitie of kunt u een oproep krijgen om voor te komen bij de rechter. In dergelijke zaken kunnen wij u bij staan.

Jeugd(straf)recht

Voor minderjarigen gelden andere regels in het strafrecht. Een minderjarige die verdacht wordt van een strafbaar feit kan vanaf 12 jaar worden aangehouden en worden opgeroepen voor een gesprek met de officier van justitie of om te verschijnen voor de kinderrechter. Daarnaast kunnen minderjarigen te maken krijgen met ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing. De kinderrechter beslist hierover. Wij kunnen in dergelijke gevallen deskundige rechtsbijstand verlenen aan de minderjarige.