Wat

Wat 2021-02-22T11:22:53+00:00

Asielrecht

Mijn kantoor kan u bij staan als u asiel wilt aanvragen omdat u vluchteling bent of als u om andere redenen uit uw land bent vertrokken. Deze rechtsbijstand is er van vóór de start van de procedure tot de beslissing van de Immigratie- of Naturalisatiedienst (IND). Als u het niet eens bent met het besluit van de IND, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan heeft u recht op een advocaat. Dit geldt ook voor het hoger beroep bij de Raad van State. Mijn kantoor procedeert ook bij het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM).

Vreemdelingenrecht

Mijn kantoor geeft rechtsbijstand aan mensen die verblijf in Nederland willen aanvragen of behouden, bijvoorbeeld omdat u bij een gezinslid, partner of echtgenoot wilt blijven, u slachtoffer bent geworden van mensenhandel, u een medische behandeling moet ondergaan of omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. Deze rechtsbijstand geven we gedurende alle fases van de procedure (aanvraag- en/ of bezwaar, beroep en hoger beroep).

Psychiatrische patientenrecht

In de Wet bijzondere opneming psychiatrische patiënten (Wet BOPZ) is geregeld wanneer u gedwongen kan worden opgenomen omdat u als gevolg van een psychiatrische ziekte een gevaar bent voor uzelf of een ander. Mijn kantoor kan u in dat geval rechtsbijstand verlenen.