Waarvoor

Waarvoor 2021-01-30T11:43:17+00:00

Mijn kantoor vindt dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot rechtsbijstand. Een eerste gesprek bij mij is gratis.

Ik bekijk of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u alleen een eigen bijdrage voor de rechtsbijstandsverlening. Deze ´gesubsidieerde rechtsbijstand´ wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp? Kijk dan op: www.rechtsbijstand.nl .

Indien u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zal ik in overleg met u afspraken maken over de kosten van de rechtsbijstand.

Voor sommige procedures is griffiegeld of leges verschuldigd. Deze kosten komen voor uw rekening. Wilt u meer weten over de kosten van een juridische procedure? Kijk dan op: www.rechtspraak.nl .

Klik hier om de algemene voorwaarden van onze dienstverlening in te zien.

Mijn kantoor is aangesloten bij de geschillenregeling Advocatuur. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de interne klachtenregeling die u hier kunt in zien.

Meer informatie over de Geschillenregeling Advocatuur vindt u op: www.advocatenorde.nl .